อาสาสมัคร(ไม่) ซึมเศร้า

December 19, 2018
by อรรถภูมิ อองกุลนะ , ภาพเขียนจากผู้ป่วยในเครือข่ายความสุขจากโรคซึมเศร้า

ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีเงินเดือน มีแต่คำว่า ‘เพื่อน’ และความจริงใจที่พวกเขามอบให้กับผู้ป่วย

 
เปิดอ่าน 2,512