ดิจิทะเล ...เพราะทะเลใกล้ตัวเรากว่าที่คิด

December 18, 2018
by ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี

ชวนคุยเรื่องทะเลกับกลุ่มช่างภาพใต้น้ำที่มองทะเลมากกว่า แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม หากแต่ยังเป็นฐานที่มั่นทางทรัพยากรที่เปราะบางที่สุด

IMAGE: ดิจิทะเล

HIGHLIGHTS

  • ดิจิทะเลเป็นการผสมระหว่างคำ 2 คำ คือ "ดิจิทัล" และ "ทะเล" จากการรวมกลุ่มของคนถ่ายภาพที่ชอบดำน้ำ หรือคนดำน้ำที่ชอบถ่ายภาพก็แล้วแต่จะเรียก 
  • พวกเขาเล่าเรื่องทะเลผ่านทั้ง ข้อความ ภาพถ่าย คลิปวีดิโอ และอื่นๆ เพื่อให้คนได้รู้-ได้เห็นทะเลในอีกหลายๆ มุม 
  • วันนี้เราเที่ยวทะเลจนชิน เลยลืมไปว่า นอกจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ทะเลยังถือเป็นฐานที่มั่นทางทรัพยากรแหล่งสุดท้ายของโลกที่เปราะบางสุดๆ ที่มนุษย์กำลังปู้ยี่ปู้ยำราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น