ป.ปลา ออร์แกนิก

October 24, 2018
by ปานใจ ปิ่นจินดา

ก้าวต่อไปของโครงการเล็กๆ ที่หวังจะเป็นส่วนเชื่อมสังคมเมืองเข้ากับวิถีประมงพื้นบ้านผ่านร้าน “ปลาออร์แกนิก”