เปิดสอนริ้วมะปราง ของราชสกุล "กุญชร"

February 26, 2019
by เอื้อพันธุ์

การริ้วมะปราง เป็นงานฝีมือชั้นยอดของชาววัง เพราะการปอกมะปราง ผลไม้ลูกเล็ก ๆ ที่มีเปลือกบางและผิวลื่นนั้นก็ยากแล้ว แต่การปอกหรือริ้วพร้อมทำให้เกิดลวดลายต่าง ๆ จึงเป็นงานศิลปะประณีต ต้องฝึกฝน ใจเย็นอดทน และมีใจรัก เพื่อให้มะปรางออกมามีริ้วสวยงาม

 

          เพื่อสืบสานประเพณีและงานศิลปะการริ้วมะปรางของราชวงศ์ “กุญชร” ซึ่งเปิดคลาสสอนริ้วมะปราง เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยเปิดสอนในช่วงฤดูกาลที่มะปรางออกผลในช่วงฤดูร้อน ดำเนินการสอนโดย คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา และ คุณกุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา และทีมงาน

201rere

         คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

 20190223_103915rere    

      คุณกุญชริกา กุญชร ณ อยุธยา

      ปีนี้ คลาสสอนริ้วมะปราง เปิดสอน 4 รอบ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่อาคารวชิราวุธ อยู่ภายในหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เริ่มเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสาม พักเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน และของหวาน

201902231rere

201902re         

20190223182652245rere       

      ค่าเรียน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ค่ามีดริ้ว ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท (ค่ามะปราง สถานที่ อาหารกลางวัน คนลับมีด และเบ็ดเตล็ด หมายเหตุ **ค่าเรียนที่เก็บค่อนข้างแพง เป็นค่าเรียนพันกว่าบาทเท่านั้น ที่เหลือบริจาคให้มูลนิธิ ร.2 และ ร.6 เพื่อนำเงินไปช่วยกิจการของอาคารวชิราวุธ ห้องสมุด ท่าวาสุกรี)

          คลาสสอนการริ้วมะปราง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ของ ราชสกุลกุญชร จำนวน ๔ รอบ (ยังทันสำหรับรอบวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์) รับจำนวนจำกัด ๒o ท่านต่อวัน โดยมีกำหนดการเรียนดังนี้คือ

๐๘:๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๙:๐๐ น. เปิดการเรียนการสอน

๐๙:๓๐ น. ไหว้ครู และถ่ายรูปหมู่

๐๙:๔๕ น. ส่งมอบอุปกรณ์การริ้วมะปราง

๑๐:๐๐ น. เริ่มการเรียนการสอน

๑๒:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ น. เริ่มการเรียนการสอน (ต่อ)

๑๕:๐๐ น. ปิดการเรียนการสอน

การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ

          ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อ เบอร์ติดต่อ รอบที่จะลงเรียน แล้วส่งมาใน Inbox เฟซบุ๊ค: มะปรางริ้ว

20rere

20190rere