เรารู้จัก ‘ความเท่าเทียมระหว่างเพศ’แค่ไหน

March 8, 2019
by ชาลินี, ภาพจากศูนย์ภาพเนชั่น

เช็คสถานการณ์สังคมไทย ต่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ…เราอยู่ตรงไหนในโลกเสรี