อาณาจักรหอยของพ่อ (2)

October 18, 2018
by จอม ปัทมคันธิน (เรื่องและภาพ )

นักเขียน นักสะสมหอยที่มีเรื่องเล่ามากมายจากคอล้มน์ เท่าฝาหอย