มุมมองใหม่ของ คุณใหม่

June 10, 2018
by ปริยา เหล่าวิวัฒน์ /ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์

คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกิจกรรมอวดภาพถ่ายชุดการเดินทางเยือนรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

เปิดอ่าน 1,953