Life Travel
December 15, 2018

ชีวิตช้าๆ ปลายนา'เลอเวือะ'

ข้างหลังภาพนาขั้นบันไดในหุบเขา คือเรื่องราวอันงดงามของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่น้อยคนนักจะรู้จัก

Life Social
December 14, 2018

เส้นทางสู่ความ(ไม่)เสมอหน้า 'ผาสุก พงษ์ไพจิตร'

ภายใต้วิวาทะเรื่องอันดับความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย มีใครกล้าปฏิเสธไหมว่าประเทศนี้ไม่มีช่องว่างที่ถ่างกว้างขึ้นเรื่อยๆ และกำลังนำไปสู่ปัญหาสังคมที่นับวันจะฝังรากลึก

Life Social
December 12, 2018

ลองนอนในโลง งานศพซ้อมตายนิ้วกลม

มาทำความเข้าใจเรื่องความตาย ผ่านกิจกรรมงานศพซ้อมตายกิจกรรมทีี่่ทำทุกอย่างเหมือนจริง แต่ไม่มีอาหารในงานศพ

Life Interview
December 12, 2018

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร บริหารชีวิตแบบซีอีโอ ปตท.

วิธีคิดในการบริหารชีวิต ครอบครัว และไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของซีอีโอ ปตท.

Life Social
December 12, 2018

คุยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีในมิติต่างๆ ในเดือนแห่งการยุติความรุนแรง

ช่วงเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี สากล ปัญหาที่มีมายาวนานนี้ ไม่เพียงแต่ความรุนแรงทางกายที่เห็นได้ชัดเท่านั้น แต่ความรุนแรงแอบแฝงที่อยู่ในโครงสร้างคือปัญหาที่แก้ยากยิ่งกว่า ทำให้เราต้องพูดเรื่องนี้กันไม่มีจบ

Life Social
December 12, 2018

รัฐไม่เอาโซล่าร์เซลล์ 'Solar Fund' จัดให้

พัฒนาไปอีกขั้น ภาคประชาชนรวบรวมเงินบริจาคติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้โรงพยาบาลชุมชน เงินครบเมื่อไหร่ติดตั้งเมื่อนั้น

Life Social
December 12, 2018

รัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9

พระบารมีแผ่ไพศาล พระราชกรณียกิจยังจารึกในใจพสกนิกรชาวไทย

Life Health
December 12, 2018

‘เกาท์’...กินไก่ได้นะ

เกษตรกรยิ้มได้ คนรักสุขภาพไม่ต้องกังวลใจ เพราะ ‘ไก่ 3 โลว์’ ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า ยูริคต่ำ ไขมันต่ำ คอเลสเตอรอลต่ำ