Art & Living Beauty
August 19, 2019

ฝังเข็มกระชับผิว

การฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นหนึ่งในศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine) มีมานานกว่า 2,000 ปี โดยใช้เข็มขนาดเล็กแทงลงไปตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีความสัมพันธ์กับอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย

Art & Living Art
August 14, 2019

'ศิลป์' สร้าง 'สุข'

ความสุขคือสิ่งที่ทุกคนต้องการ บางคนสุขกับเรื่องเล็กน้อย บางคนสุขกับเรื่องยิ่งใหญ่ สุดท้ายแล้วทุกคนต่างมีความสุขในแบบของตัวเอง

Art & Living Green
August 12, 2019

ช่วยโลก...ชุบชีวิตให้พลาสติกเหลือทิ้ง

จากข้อมูลของกลุ่ม GREENPEACE ระบุว่า 90% ของพลาสติกบนโลกนี้ไม่ได้รับการรีไซเคิล เมื่อจะทิ้งก็นำไปที่หลุมฝังกลบหรือนำไปเผา ซึ่งก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ และอากาศ และมีตัวเลขประมาณการไว้ว่า ถึงปี ค.ศ.2050 การผลิตพลาสติกจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า

Art & Living Craft
August 12, 2019

สืบสาน รักษา ต่อยอด : พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ

การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร ‘ศูนย์ศิลปาชีพ’ ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ถึงพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปาชีพ และความจำเป็นของการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง

Art & Living Design
August 12, 2019

Lorenzo Castillo “ความหรูหราคือการได้อยู่ในที่ที่แวดล้อมด้วยสิ่งที่ผมรัก”

โลเรนโซ คาสติลโญ นักออกแบบติดอันดับ AD100 (architects & designers) 100 อันดับแรกของโลก ปีค.ศ.2018 การออกแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือ 'นำเสนอคลาสสิกสไตล์ ด้วยภาษาของความทันสมัย’ แสนสิริฯ เชิญมาออกแบบตกแต่งห้องชุดโครงการ The Monument Thong Lo

Art & Living Education
August 12, 2019

อ่าน เขียน เรียนรู้ใน People Space ที่ TK park ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ ไม่ได้มีดีแค่กระเทียม หอมแดง ข้าวอินทรีย์ และทุเรียนดินภูเขาไฟ หากมี “ผู้ใหญ่ใจดี” อบจ.ประจำจังหวัด อันมีวิสัยทัศน์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาคน พัฒนาการเรียนรู้ และผลักดันให้เกิด อุทยานการเรียนรู้ TK park จ.ศรีสะเกษ

Art & Living Art
August 12, 2019

ออม ‘ศิลป์’ บนความเสี่ยง

เมื่อศิลปะถูกแปรเป็นเรื่องของการลงทุน นอกเหนือจากสมดุลระหว่างคุณค่ากับมูลค่าแล้ว ต้องไม่ลืมว่า...การลงทุนมีความเสี่ยง

Art & Living Design
August 12, 2019

จากแดนไกล : คอลเลคชั่นผ้าไทยร่วมสมัยแบรนด์ Wisharawish

วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ Wisharawish (วิชระวิชญ์) ทำงานร่วมกับ 7 ชุมชนผ้าทอไทย ต่อยอด ‘ผ้าทอผืน’ โดยนำมาออกแบบตัดเย็บเป็นแฟชั่นร่วมสมัยในคอลเลคชั่น ‘จากแดนไกล’ พร้อมมอบแพทเทิร์นให้แต่ละชุมชนไว้ตัดเย็บเพื่อการจำหน่ายที่ชุมชนโดยตรง