Art & Living Art
April 16, 2019

รอยต่อแห่งญี่ปุ่นยุคสมัยใหม่ในฮอกไกโด กับศิลปะของ มิงิชิ โคทาโร

สะท้อนอิทธิพลแห่งการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 20 กับงานศิลปะของมิงิชิ โคทาโร

Art & Living Creative
April 15, 2019

วิจัยและพัฒนาสู่...เลอ คอสตูม บ้านปึก

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะแม่ข่ายของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคตะวันออก จัดแสดงงานเผยแพร่งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ในโครงการ Eastern Creative Fair 2019 ภายใต้แนวคิด Wisdom of the East

ตะวันฉายแสงที่ Woo แกลลอรี Art & Living Culture
April 15, 2019

ตะวันฉายแสงที่ Woo แกลลอรี

อดีตอันงดงามของ “หม่อเส้ง” ร้านขายนาฬิกาและบ้านพักของ นายหงอเลียดฉ่าน บนถนนถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อ 103 ปีกลับมาฉายชัดอีกครั้ง ใน หวู แกลลอรี และบูทีค โฮเต็ล ดังอรุณรุ่ง หรือ ตะวันฉาย อันเป็นความหมายของชื่อ “หม่อเส้ง”

Art & Living Life
April 15, 2019

“ข้าวแช่ เอสแอนด์พี มีดีที่เครื่องเคียง”

ตำรับ "ข้าวแช่" มีมากมายหลายสูตร เร็วๆนี้ S & P จัดกิจกรรมเวิร์กชอป “ข้าวแช่ เอสแอนด์พี มีดีที่เครื่องเคียง” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เมนูคลายร้อนตำรับไทยโบราณให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

Art & Living Report
April 15, 2019

บ้านปลายเนิน จากพระตำหนักส่วนพระองค์สู่พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้

ราชสกุลจิตรพงศ์ ร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ รวบรวม-จดบันทึกผลงานสำคัญที่ทรงสร้างสรรค์ไว้ทุกแขนง และพัฒนา ‘บ้านปลายเนิน’ ให้เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาสำหรับองค์ความรู้ทางศาสตร์และศิลป์ใหม่ๆ ที่เพิ่งค้นพบในตำหนัก

Art & Living Culture
April 15, 2019

สยามฟิล์มกระจกมรดกที่ทรงคุณค่า

ความมหัศจรรย์ของภาพถ่ายที่บันทึกด้วยฟิล์มกระจก ขนาด 10x12 นิ้ว ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในภาพถ่ายที่อัดขยายลงบนกระดาษอัดภาพขนาด 42 x 55 นิ้ว (ขนาดของกระดาษอัดภาพที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้)

Art & Living Culture
April 15, 2019

“ก่อนจากกัน คืนนั้นสองเรา...” เพลงชีวิตของ “พรพิรุณ" ศิลปินแห่งชาติผู้ได้นามจากสนามม้านางเลิ้ง

เรื่องราวชีวิตของ “พรพิรุณ" หรือ สุคนธ์ พรพิรุณ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงสากล) ผู้เปี่ยมพรสวรรค์ มีบทแพลงที่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมากมาย แต่มีชีวิตที่ยากลำบากไม่ต่างจาก "เพลงชีวิต"

Art & Living Art
April 15, 2019

เงาสะท้อนวาบผ่าน โลกหนึ่งปรากฏ ปรายตาตามภาพถ่ายของอธิษว์ ศรสงคราม

อธิษว์ ศรสงคราม ทำงานศิลปะโดยใช้สื่อภาพถ่ายมาตลอด เขาสนใจความเป็นภาพและการสร้างภาพซึ่งเป็นตัวแทนของความคิด ภาพถ่ายถูกกำหนดมุมมองโดยช่างภาพ หากมีการรับรู้ของผู้ชมเป็นส่วนเติมเต็มงานของเขา